A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Digwyddiad Twf BBaCh yn Ne-orllewin Cymru: Ariannu & Thyfu eich Busnes Gartref a Thramor

Peidiwch â cholli cyfle unigryw i gwrdd â dylanwadwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, gwneuthurwyr penderfyniadau a sefydliadau cefnogi busnes yn y digwyddiad Twf BBaCh a gynhelir gan Ffederasiwn y Busnesau Bach yn Sir Benfro. Bydd cyfres o gyflwyniadau addysgiadol yn cael eu cyflwyno o gwmpas maes cefnogaeth twf, ac yna sesiwn Holi ac Ateb wedi'i hwyluso gyda'r cyflwynwyr a rhwydweithio anffurfiol pellach.

Bydd y banc datblygu'n trafod atebion cyllid busnes hyblyg ar gyfer busnesau yng Nghymru, felly dewch draw a darganfod sut y gallwn ni helpu eich busnes chi.

Gallwch archebwch ar-lein yn fan hyn am ddim ac mae'r tocynnau'n cynnwys bwffe ysgafn a diodydd

Pwy sy'n dod

alex
Swyddog Buddsoddi
Richard Easton
Swyddog Portffolio