Eich Busnes, Eich Dyfodol: Cynllunio ar gyfer llwyddiant

Hoffai Banc Datblygu Cymru, Brewin Dolphin ac ACCA eich gwahodd i seminar frecwast i edrych sut y gallwch chi, fel perchennog busnes, nodi a chynllunio ar gyfer twf llwyddiannus.

Bydd Chris Griffiths, ein Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol, ar y panel trafod ochr yn ochr â:

  • Adrian Watson – Brewin Dolphin
  • Scott Davies – Hilltop Honey
  • Nicola Owens – Llewellyn Davies/ACCA

 

Ateber os gwelwch yn dda drwy e-bostio rebecca.rowden@bancdatblygu.cymru

 

 

Pwy sy'n dod

chris griffiths
Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol