A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Fforwm Busnes CH4

Bydd ein swyddog buddsoddi micro-fenthyciadau Anna Bowen yn mynychu Fforwm Busnes CH4 ar 16 Ionawr yn yr ‘English Provender Company,’ Unit 2, River Lane, Saltney, CH4 8RQ.

 Mae Fforwm Busnes CH4 yn rhan o Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy ac mae'n glwb busnes sy'n darparu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer busnesau bach, rheolwyr ac entrepreneuriaid bach fel eu bod yn cael mynediad at a rhannu gwybodaeth, profiadau a syniadau busnes fel rhan o gymuned fusnes CH4.

 Nodwch fod gwerthiant tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn bellach wedi dod i ben. 

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol