A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Fforwm Busnes Yr Wyddgrug

Bydd Anna Bowen, ein swyddog buddsoddi micro-fenthyciadau lleol yn y gogledd, yn bresennol yn Fforwm Busnes Yr Wyddgrug ar yr 22 o Chwefror  yn y Woodworks Garden Emporium, Yr Wyddgrug.

Noddir y digwyddir gan y P & A Group, mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i holl fusnesau’r Wyddgrug a rhai lleol ac mae'n gyfle gwych i rwydweithio.

Dewch draw i gwrdd gydag Anna a dysgu am yr amrywiaeth o opsiynau ariannu sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ar gyfer busnesau yng Ngogledd Cymru.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch Patricia.carlin@flintshire.gov.uk

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol