Fforwm Polisi Cymru

Bydd y Cyfarwyddwr Buddsoddi Rhian Elston yn siarad yn Fforwm Polisi Cymru ar 24 Ionawr. Bydd y gynhadledd yn dwyn gwneuthurwyr polisi a rhanddeiliaid ynghyd i drafod y camau nesaf ar gyfer cyflwyno Cytundeb Twf Gogledd Cymru.

Nod y cytundeb yw gwella sectorau lefel uchel gweithgynhyrchu a digidol carbon isel, rhanbarthol; hyrwyddo twf a datblygu canolfannau Busnes Rhanbarthol a Thechnolegau Smart ac Arloesi; creu 5000 o swyddi newydd a denu gwerth £1 biliwn o fuddsoddiad sector breifat dros y 15 mlynedd nesaf.

Rhian yw un o'r siaradwyr a fydd yn trafod y pwnc 'Gweledigaeth ar gyfer twf: cefnogi sectorau allweddol a blaenoriaethau masnachol yn y dyfodol'.

I gael gwybod mwy neu i archebu lle, cliciwch yma.

Pwy sy'n dod

Rhian Elston
Cyfarwyddwr Buddsoddi