A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych

Mae Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych a Google Digital Garage yn ddigwyddiad allweddol i'r rheiny sy'n rhan o'r sector twristiaeth, gyda chyfraniad cryf gan siaradwyr gwadd gan gynnwys cynrychiolwyr o Croeso Cymru a fydd yn cyflwyno cyfleoedd buddsoddi i fusnesau, Cadwch Gymru'n Daclus a syrffwyr yn erbyn Carthffosiaeth.

Dewch i siarad â'n Swyddog Buddsoddi Micro Fuddsoddiadau, Anna Bowen, a fydd ar gael o 10 yb - 2 yp i siarad am opsiynau ariannu ar gyfer twf eich busnes.

Gallwch  gofrestru ar lein yn fan hyn.

 

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol