A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gala Terfynol Gwobrau Entrepreneur Natwest GB

Ac yntau bellach yn ei chweched flwyddyn, mae Gwobrau Entrepreneuriaid Natwest GB yn cydnabod gwaith caled a straeon ysbrydoledig entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr.

Rydym yn falch o fod yn noddi ac yn beirniadu gwobr 'entrepreneur y flwyddyn sydd wedi cynyddu ei faint' yng nghystadleuaeth derfynol y gala. Bydd y gwobrau 'tei du' yn noson wych ac fe fydd yn cynnwys gwesteion ac adloniant arbennig iawn trwy gydol y gyda'r nos.

Dewch i ddweud helo wrth ein cynrychiolwyr a fydd wrth law i siarad am eich busnes a sut y gallai cyllid busnes eich helpu i dyfu.

Cliciwch yma i archebu tocynnau.

Pwy sy'n dod

Rhian Elston
Cyfarwyddwr Buddsoddi
Huw Morgan
Cyfarwyddwr Anweithredol