Gweithdy Twf Busnes

Bydd ein Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol, Chris Griffiths, yn un o'r siaradwyr mewn Gweithdy Twf Busnes yn Abertawe. Dewch draw am ddiwrnod o drafodaeth fywiog ac addysgiadol ar yr heriau a'r cyfleoedd a wynebir gan fusnesau twf uchel.

Bydd Chris yn siarad am 'Ariannu ar gyfer Twf', felly os oes gennych ddiddordeb mewn codi cyfalaf i dyfu eich busnes, yna mae hwn yn gyfle gwych i ddarganfod mwy.

Darllenwch fwy am y digwyddiad a chofrestru yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

chris griffiths
Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol