Gwneud Busnes yn Sweden, - trefnir gan y Grŵp Cefnogi Masnach Ryngwladol

Mae Sweden yn farchnad allforio gynyddol i gwmnïau'r DU, gan gynnig nifer o gyfleoedd busnes mewn amrywiaeth o sectorau marchnad. Mae'n un o'n marchnadoedd agosaf yn ddaearyddol gyda logisteg cymharol syml. Dyma hefyd y porth i'r Rhanbarth Nordig.

Yn draddodiadol, mae pobl Sweden yn gwerthfawrogi cynhyrchion Prydeinig ac yn mwynhau gweithio gyda chwmnïau'r DU. Maent yn gwerthfawrogi ansawdd ac yn barod i dalu premiwm am y gwerth ychwanegol y mae cwmnïau Prydain yn ei ddarparu.

Bydd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Grŵp Cefnogi Masnach Ryngwladol, yn archwilio rhai o'r sectorau marchnad allweddol a'r posibiliadau ar gyfer eich busnes yn y farchnad yn Sweden.

 

Agenda

14:00 – 14.30 yp      Cyrraedd, cofrestru a chyflwyniadau

14.30pm  - 15.45    Cyflwyniad ar Wneud Busnes yn Sweden

15.45pm  - 16.45      Trafodaeth a chwestiynau o amgylch y bwrdd

 

Cofrestrwch am ddim yma.

 

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol