Banc Datblygu yn buddsoddi mewn gofal iechyd byd-eang technoleg DA

Andy-Morris
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
Twf
Marchnata
Cynaliadwyedd
Busnesau newydd technoleg
Technoleg busnesau
Clinithink

Mae cwmni technoleg Deallusrwydd Artiffisial (DA) o Ben-y-bont ar Ogwr, Clinithink, yn helpu i wella gofal cleifion, yn lleddfu llwythi gwaith ar gyfer clinigwyr sydd dan bwysau ac yn sicrhau arbedion sylweddol i’r GIG gyda buddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru.

Ar ôl cefnogi Clinithink gyda buddsoddiad ecwiti am y tro cyntaf yn 2012, mae’r Banc Datblygu wedi gwneud pum buddsoddiad dilynol ers hynny gyda’r rownd ariannu ddiweddaraf yn mynd â chyfanswm y cyfalaf i dros £5 miliwn. Mae gan Clinithink hefyd gefnogaeth cronfeydd iechyd arbenigol mawr yn yr UD.

Mae datrysiad dirniadol Prosesu Iaith Naturiol Clinigol Clinithink (CNLP), CLiX® yn echdynnu data gwerthfawr o nodiadau hirfaith, di-strwythur cleifion. Mae'r dechnoleg patent yn defnyddio technoleg DA sy'n arwain y farchnad i 'ddarllen' a dehongli hyd at ddwy filiwn o ddogfennau clinigol yr awr yn gywir gan gynhyrchu mewnwelediadau amhrisiadwy mewn ffracsiwn o'r amser y byddai'n ei gymryd i glinigwyr adolygu â llaw. Wrth wneud hynny, mae Clinithink yn helpu i ddatrys rhai o'r heriau mwyaf cymhleth ym maes gofal iechyd heddiw. Mae ei gleientiaid byd-eang yn cynnwys AstraZeneca, Prifysgol Utah, Mount Sinai, Premier Inc, a Northwell Health.

Dywedodd Marc Goldman, Prif Swyddog Cynnyrch Clinithink: “Mae Clinithink yn gwmni technoleg sydd wedi'i adeiladu o amgylch CLiX, y DA Gofal Iechyd cyntaf yn y byd sy'n gallu deall nodiadau meddygol distrwythur yn wirioneddol.

“Mae CLiX yn datgelu patrymau a signalau pwysig mewn symiau mawr o ddata gofal iechyd distrwythur na ellir dod o hyd iddynt â llaw . Mae'n rhyddhau miloedd o oriau o amser clinigwyr, pan fo llwythi gwaith cynyddol a phrinder staff yn rhoi mwy o bwysau ar weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

“Mae’r Banc Datblygu wedi cefnogi’r busnes o’r dyddiau cynnar iawn, gan ein cefnogi trwy amrywiol rowndiau codi arian ar y daith i ddod yn frand technoleg iechyd byd-eang sefydledig. Mae'n gyfnod cyffrous wrth i ni dyfu ein tîm ac ehangu ein safle ym marchnad yr UD gyda'n platfform yn cael ei fabwysiadu gan sefydliadau gwyddor bywyd, gofal iechyd a'r llywodraeth sydd am ddefnyddio data meddygol electronig i wella gofal cleifion, canlyniadau clinigol a dyrannu adnoddau. Rydym hefyd wedi ein calonogi gan y cyhoeddiad diweddar bod Llywodraeth y DU yn buddsoddi £3.4 biliwn mewn mentrau digidol i helpu i wella cynhyrchiant y GIG.”

Mae Andy Morris yn Uwch Swyddog Buddsoddi gyda thîm menter dechnolegol y Banc Datblygu. Dywedodd: “Fel cwsmer hir sefydlog i’r Banc Datblygu gyda phwrpas clir, rydym wedi gweithio gyda Clinithink dros yr 11 mlynedd diwethaf fel un o’u buddsoddwyr cyntaf i’w helpu i gyflawni eu nod o ddarparu gwell gwybodaeth i wella gofal cleifion ar gyfer y rhai sy’n gwneud penderfyniadau gofal iechyd. Mae ein cefnogaeth barhaus, sydd bellach yn gyfanswm o dros £5 miliwn, yn helpu tîm Clinithink i adeiladu busnes technoleg DA gofal iechyd llwyddiannus a all newid sut mae'r byd yn rheoli gofal cleifion, trwy harneisio pŵer data gofal iechyd gyda thechnoleg DA profedig. Rydym yn falch iawn o fod ar y daith gyda nhw wrth iddynt ganolbwyntio ar y cam nesaf o dwf.”

Daeth y cyllid ar gyfer Clinithink o Gronfa Busnes Cymru a fuddsoddwyd yn llawn.