Beth all busnesau ei wneud i wella eu diogelwch ar-lein?

Leanna-Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio
Newidwyd:
online cyber security

Datgelodd Arolwg Ymosodiad Diogelwch Seiber 2017 a gyhoeddwyd gan lywodraeth y DU fod 46% o fusnesau'r DU wedi wynebu ymosodiad seiber o fewn y 12 mis diwethaf. Mae Google a McAfee yn amcangyfrif bod yna 2,000 o ymosodiadau seiber bob dydd o amgylch y byd, gan gostio tua £300 biliwn ($ 460 biliwn) y flwyddyn i'r economi fyd-eang. Os ydych chi'n berchennog busnes, y realiti yw y byddwch yn wynebu bygythiadau seiber-ddiogelwch, ond mae eich gallu i wrthsefyll ymosodiad yn ddibynnol ar ba mor barod ydych chi. Y newyddion da yw bod camau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun:

1. Deall eich busnes a'ch risgiau. Mae'r cwestiynau i'w gofyn yn cynnwys a yw eich tîm yn defnyddio cyfrineiriau cryf a chyfrineiriau gwahanol ar gyfer pob system? Ydych chi'n ategu eich data a sut ydych chi'n gwybod a oes gennych droseddwr yn ceisio ei ddwyn? Os ydych chi'n gwerthu ar-lein, pa mor ddiogel yw eich gwefan? Oes gennych chi'r contractau cymorth cywir ar waith i'ch helpu chi i fynychu a rhedeg yn gyflym pe bai'r gwaethaf yn digwydd? A yw eich pecynnau offer waliau tân ('firewall'), gwrth-maleiswedd ac amgryptio yn gyfoes? Yn olaf, a ydych chi'n dal unrhyw ddata personol ac os gwnewch chi, a allwch chi ddangos bod gennych y dechnoleg gywir a'r mesurau trefnu ar waith i'w diogelu?

2. Byddwch yn wybodus. Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau diweddaraf mewn seiber-ddiogelwch a bygythiadau. Mae'r tactegau a ddefnyddir gan droseddwyr seiber yn newid yn rheolaidd ac maent yn dod yn fwyfwy soffistigedig. Cwestiynwch bopeth, yn enwedig pan fo arian neu rannu unrhyw wybodaeth yn gysylltiedig.

3. Ystyriwch Hanfodion Seiber. Mae'r safon hon wedi'i hanelu at fusnesau bach ac fe'i cynlluniwyd i fod yn syml ond yn effeithiol. Mae cost achrediad yn isel a gall fod yn werthfawr fel mantais gystadleuol wrth ymgeisio am gontractau newydd. https://www.cyberessentials.ncsc.gov.uk/

Ffynonellau cymorth eraill: