Buddsoddi mewn antur bythgofiadwy

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
adventure tours

Mae busnes teithiau antur yn Sir Ddinbych yn edrych ymlaen at amseroedd gwell o’u blaenau ar ôl sicrhau buddsoddiad angel sylweddol gan fuddsoddwyr ‘Angylion Buddsoddi Cymru’.

Wedi'i sefydlu ym mis Awst 2018 gan Claire Copeman a Jim Gaffney, mae Adventure Tours UK yn cynnig gwyliau antur bythgofiadwy wedi'u hamserlennu a'u teilwra'n bwrpasol yng Nghymru. Fel yr unig drefnydd teithiau antur sy’n cael eu cynnal yng Nghymru ei hun, mae'r gwyliau crefft heicio deuol, rhedeg llwybrau, beicio mynydd, canŵio, seibiannau lles a gwyliau aml-weithgaredd mewn lleoliadau bythgofiadwy sy’n cynnwys Gogledd Ddwyrain Cymru, Eryri ac Ynys Môn.

Bydd y buddsoddwyr angel John a Michaela McDonald nawr yn helpu i dyfu’r busnes ar ôl Cofid-19. Gyda'u cefndiroedd priodol mewn technoleg a gwasanaethau ariannol, mae'r cwpl o Ogledd Cymru yn rheoli ystod o fuddiannau busnes, gan gynnwys cwmni datblygu eiddo a busnes ymgynghori â rheolwyr. Wrth sôn am y buddsoddiad, dywedon nhw: “Dyma'r tro cyntaf i ni fentro i’r sector teithio ac rydyn ni wir yn teimlo'n gyffrous ynghylch y posibiliadau. Mae tîm Adventure Tours UK wedi dod â chynnig o safon ynghyd er mwyn mynd i’r afael â bwlch amlwg yn y farchnad, ac mae gennym bob hyder yn eu gallu i gael mynediad at gwsmeriaid newydd a chynyddu graddfa eu gweithrediadau wrth inni ddod allan o'r cyfnod clo."    

Dywedodd y cyd-sylfaenydd Claire Copeman: “Rydyn ni’n curadu’r anturiaethau perffaith, p'un a ydych chi'n deithiwr unigol sydd eisiau ymuno â phrofiad grŵp bach, cwpl sy'n chwilio am anturiaethau epig gyda'ch gilydd neu'n deulu ar eich taith ddarganfod wedi'i theilwra'ch hun. Ar gyfer grwpiau corfforaethol rydym yn creu teithiau cymhelliant, penwythnosau adeiladu tîm, digwyddiadau elusennol, profiadau 'y tu allan i'r gynhadledd' ac yn cynnal lansiadau cynnyrch mewn lleoliadau bythgofiadwy.

“Mae twristiaeth gyfrifol wrth wraidd popeth a wnawn. Ni allai neb fod wedi rhagweld yr effaith enfawr y mae Cofid-19 yn ei chael ar y sector twristiaeth ond rydym yn parhau i ganolbwyntio'n llwyr ar ein strategaeth i gynyddu ein graddfa a dod allan yn gryfach nag erioed o'r blaen yn 2021.

“Bydd cefnogaeth Angylion Buddsoddi Cymru a John a Michaela fel ein buddsoddwyr yn cael effaith enfawr; gan ddiogelu a chreu swyddi newydd, ariannu gweithgaredd marchnata hanfodol ar ôl Cofid a'n helpu i hyrwyddo pa mor arbennig yw ein cynnig i farchnad masnach deithio fyd-eang wrth i Gymru ailagor.”

Mae Laura James-Mowbray yn Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru. Ychwanegodd: “Roedd Adventure Tours UK yn mynd i fod yn fusnes gwirioneddol raddadwy o'r diwrnod cyntaf. Mae'r buddsoddiad hwn yn hwb sylweddol i dwristiaeth ryngwladol yng Nghymru. Mae cwblhau'r fargen hon yng nghanol argyfwng presennol COFID-19, sydd wedi cael effaith sylweddol ar y diwydiant teithio, yn dyst i gryfder a chydnerthedd cynllun busnes Adventure Tours UK a chred y Buddsoddwyr yn Claire a Jim fel y cyd-sylfaenwyr. Rydyn ni'n siŵr eu bod nhw'n mynd i wneud yn wych nawr ei bod hi'n ddiogel i ymwelwyr ddychwelyd i Gymru.”

Wedi'i sefydlu yn 2017, Angylion Buddsoddi Cymru (ABC) yw rhwydwaith buddsoddi angylion blaenllaw Cymru ac maen rhan annatod o Fanc Datblygu Cymru. Mae gan ABC dros 200 o Angylion Busnes cofrestredig mewn rhwydwaith eang sy'n ceisio darparu buddsoddiad preifat ar gyfer busnesau sy'n tyfu ac yn dechrau o'r newydd yng Nghymru.

 

Enillodd Adventure Tours UK wobr Busnes Newydd Twristiaeth a Hamdden y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnesau yn Dechrau o'r Newydd yng Nghymru 2019.