Buddsoddiad o £2 filiwn ym Mharc Canolog, Pen-y-bont ar Ogwr

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
markes bridgend

Mae buddsoddiad o £2 filiwn gan Fanc Datblygu Cymru yn trawsnewid ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr a oedd ar un adeg yn gyfleuster arfau rhyfel yn yr ail ryfel byd i gartref newydd y cwmni technoleg fyd-eang Markes International.

Mae'r uned 52,800 troedfedd sgwâr ym Mharc Canolog, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr yn eiddo i'r datblygwyr eiddo Wendon Limited ac mae ganddo 180 o leoedd parcio ceir. Mae Markes International wedi cytuno ar brydles 15 mlynedd i adleoli o Lantrisant yn gynnar yn 2021 o ganlyniad i'r cyllid ar gyfer Wendon. Ni ddatgelwyd y telerau.

Mae deiliaid eraill Parc Canolog, sy'n cynnwys cyfanswm o 140,000 troedfedd sgwâr, yn cynnwys Harris Pye Marine a Clarke Transport. Mae Wendon o Bontypridd bellach yn defnyddio'r benthyciad o £2 filiwn gan Fanc Datblygu Cymru i gwblhau gosodiadau ar gyfer yr uned ar gyfer Markes International a fydd yn darparu ar gyfer cyfleusterau gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg a 140 o staff (o weithlu byd-eang o 180).

Fe'i sefydlwyd ym 1997, ac mae Markes International yn arwain y byd mewn technoleg ym maes di-amsugniad thermol dadansoddol ar gyfer cromatograffeg nwy - technoleg sy'n samplu ac yn crynhoi cyfansoddion organig anweddol lefel olrhain cyn eu chwistrellu i gromatograff nwy.

Rod Parker yw Rheolwr Gyfarwyddwr Wendon. Meddai: “Mae Parc Canolog wedi profi i fod yn lleoliad poblogaidd iawn oherwydd ei leoliad agos at draffordd yr M4 a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol. Gyda safle amlwg gydag Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd Markes International yn elwa o gartref newydd sy'n cynnwys digon o'i dreftadaeth wreiddiol fel hen ffatri arfau rhyfel ochr yn ochr â'r cyfleusterau diweddaraf gan gynnwys trin awyr iach.

“Mae eu penderfyniad i ddewis Parc Canolog fel eu cartref newydd yn bleidlais enfawr o hyder ym Mhen-y-bont ar Ogwr ond ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth Banc Datblygu Cymru. Yn syml, eu cyllid sydd wedi gwneud iddo ddigwydd oherwydd hebom ni allem fod wedi buddsoddi yn y safle i ddiwallu anghenion Markes.”

Dywedodd Tim Hawkins, Rheolwr Gyfarwyddwr Markes: “Mae ein busnes wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac rydym yn parhau i fod yn arloeswyr wrth ddadansoddi cyfansoddion organig yn yr awyr rydyn ni’n ei anadlu, y cynhyrchion rydyn ni’n eu defnyddio a’r cynnyrch rydyn ni’n ei fwyta. Mae gennym uchelgeisiau twf tymor hir ac mae'r safle hwn nid yn unig yn galluogi hyblygrwydd i'w gweithredu, ond hefyd yn darparu amgylchedd gwaith gwell o lawer i'n pobl. Yn ddiddorol, roedd gan un o'r cyfarwyddwyr sefydlu deulu a oedd yn gweithio yn y ffatri arfau rhyfel, felly mae gennym dreftadaeth ar y safle eisoes! ”.

Dywedodd Navid Falatoori a Joanna Thomas o Fanc Datblygu Cymru: “Mae Markes International yn enw byd-eang sy’n cyflogi tua 140 o bobl fedrus iawn yn yr ardal leol. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi gallu gweithio gyda Rod a'r tîm yn Wendon i hwyluso'r fargen hon a chadw Markes yn Ne Cymru. Mae'n newyddion gwych i Ben-y-bont ar Ogwr.

“Mae hygyrchedd Parc Canolog ac ansawdd y gosodiadau sy’n cael eu cwblhau gan Wendon yn golygu y bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa o’r cyfleoedd a ddaw yn sgil Markes i’r ardal wrth iddynt barhau i fuddsoddi yn eu busnes.”

Daeth cyllid ar gyfer y fargen o Gronfa Busnes Cymru, a ariannwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Blake Morgan gynghorodd Fanc Datblygu Cymru.