Data economeg iechyd cadarnhaol y GIG: Arbedion o bron i £5,000 fesul triniaeth wrth ddefnyddio Speedboat


Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
creo medical

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Creo Medical.

Mae Creo Medical Group plc (AIM: CREO), y cwmni dyfeisiau meddygol sy'n canolbwyntio ar y maes endosgopi llawfeddygol sy'n dod i'r amlwg, yn cyhoeddi bod data cychwynnol gan brif ddefnyddiwr yn y DU o ddyfais Speedboat y Cwmni yn dangos y gall defnyddio Speedboat arbed bron i £5,000 i ysbytai'r GIG fesul triniaeth o'i gymharu â chanlyniad llawfeddygol traddodiadol i gleifion. Amcangyfrifir bod data economaidd iechyd a ddadansoddwyd o garfan o achosion cleifion yn y DU wedi arbed mwy na £400,000 o arian y GIG mewn un ysbyty yn unig.

Mae’r data’n dangos y buddion economaidd iechyd o ddefnyddio Llwyfan Ynni Uwch CROMA y Cwmni hefo Speedboat, y cyntaf o gyfres o ddyfeisiau ynni datblygedig Creo sydd wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn endosgopi hyblyg. Mae gweithdrefnau llawfeddygol datblygedig Speedboat yn defnyddio endosgopi i gael gwared ar friwiau cyn-ganseraidd gastroberfeddol o dan ddylanwad tawelydd yn hytrach na chanlyniad llawfeddygol sy'n gofyn am anesthetig cyffredinol, arhosiad yn yr ysbyty ac o bosib colli swyddogaeth organ i'r claf. Mae'r data'n dilysu'r arbedion greddfol y byddai rhywun yn eu disgwyl yn ogystal â dilysu'r dadansoddiad pan ddechreuodd datblygiad Speedboat am y tro cyntaf.

Disgwylir i'r data llawn gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2020 a gallai'r arbedion costau cyffredinol fod yn uwch pan fydd y costau dilynol ychwanegol sy'n gysylltiedig â llawfeddygaeth yn cael eu hystyried. Gwneir cyhoeddiad pellach unwaith y bydd y data wedi'i gyhoeddi'n llawn.