Newyddion Busnes Cymru yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Business News Wales.

Yn dilyn blwyddyn o dwf cyson a oedd yn cynnwys gweithio gyda dros 70 o frandiau mwyaf Cymru, mae Newyddion Busnes Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd gan Fanc Datblygu Cymru.

Dan arweiniad y Rheolwr Gyfarwyddwr, Mark Powney, mae Newyddion Busnes Cymru wedi sicrhau buddsoddiad chwe ffigwr i alluogi'r busnes i recriwtio golygydd, tîm gwerthiant newydd ac ehangu ar y gwasanaethau y mae'n ei gynnig ar hyn o bryd i gleientiaid, gan gynnwys y gallu i ddarparu swît o ad chwanegiadau cynnyrch newydd.

Cafodd y cytundeb ei lunio gan Verde Corporate Finance (cyllid) a Greenaway Scott (cyfreithiol). Mae'r ddau fusnes cynghori yn rhan o Grŵp amlddisgyblaethol Greenaway Scott.

Sefydlwyd Newyddion Busnes Cymru yn ôl yn 2015 ac mae wedi tyfu i fod yn llwyfan newyddion B2B parchus yng Nghymru, sy'n cael ei ddarllen gan hyd at 20,000 o weithwyr proffesiynol busnes yng Nghymru bob dydd. Mae'n gweithio gyda brandiau megis Busnes Cymru, NatWest a Grant Thornton ac mae'n cwmpasu ystod gryno o sectorau busnes a materion sy'n amrywio o adeiladu ac eiddo i wyddorau bywyd. Mae wedi creu enw da fel sianel gyfathrebu B2B, a ymddiriedir ynddo, gan ddarparu cyfleoedd arwain, ymwybyddiaeth brand a chyfleoedd ar gyfer arwain meddyliau.

Dywedodd Mark Powney, Rheolwr Gyfarwyddwr:

"Wrth i dirwedd y cyfryngau yng Nghymru gydgyfnerthu ymhellach yn 2019, bydd y buddsoddiad hwn yn ein galluogi i gryfhau'r tîm ac ehangu ar y gwasanaethau rydym yn eu cynnig i gleientiaid, gan ddod â chyfleoedd cyffrous Newydd ger bron. Rydym yn edrych ymlaen at yr hyn y mae'r dyfodol yn ei gynnig ac edrychwn ymlaen yn fawr at barhau i ddatblygu ein llwyfan newyddion unigryw ac amrywiol."

Meddai David Roberts, Swyddog Portffolio gyda Banc Datblygu Cymru:

"Rydyn ni yma i gefnogi twf ac ehangiad busnesau uchelgeisiol yng Nghymru. Mae Newyddion Busnes Cymru yn enghraifft wych o fusnes Cymreig cynhenid yr ydym wedi ei gefnogi o'r blaen gydag arian cychwynnol sydd wedi galluogi'r tîm i dyfu'n gryf gyda dros 20,000 o gysylltiadau busnes nawr yn ymwneud â'r llwyfan. Bydd ein cylch cyllido diweddaraf yn arwain yn uniongyrchol at greu swyddi newydd a datblygu gwasanaethau newydd. Rydyn ni'n rheolaidd yn defnyddio Newyddion Busnes Cymru ac yn dymuno pob llwyddiant i'r tîm!"

Gwnaeth Craig Blackmore, o Verde Corporate Finance y sylw:

"Roedd Verde Corporate Finance wrth ei fodd yn cefnogi Newyddion Busnes Cymru yn ystod y cyfnod codi arian hwn. Mae Newyddion Busnes Cymru yn llwyfan gwych i arddangos newyddion busnes yng Nghymru. Mae gan Mark a'i dîm gynlluniau cyffrous i ledu cynnig y llwyfan hwnnw, ac mae'r arian cyllido hwn yn galluogi i hynny gael ei gyflawni. Roedd hefyd yn wych i weithio ochr yn ochr â Banc Datblygu Cymru ac fe wnaeth eu dull gweithredu hyblyg ganiatáu i'r fargen hon ddigwydd. Bydd hyn yn caniatáu i Newyddion Busnes Cymru symud ymlaen fel llais allweddol ar gyfer newyddion busnes yng Nghymru."

Daeth arian ar gyfer y fargen o Gronfa Busnes Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy gyfrwng Llywodraeth Cymru.