QLM yn cyhoeddi cwblhau rownd ariannu sbarduno yn llwyddiannus

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
qlm

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan QLM.

Ar ôl cael ei enwi ymhlith deuddeg Arloeswr BNEF 2021 yr wythnos diwethaf, gan ei nodi fel un o’r datblygiadau technoleg mwyaf effeithiol a gwreiddiol ar gyfer hyrwyddo’r economi carbon isel, mae QLM yn falch o gyhoeddi bod ei gylch cyllido Sbarduno wedi cau, gan sicrhau cyfanswm o £3.1 miliwn o fuddsoddiad.

Arweinir y buddsoddiad gan y Green Angel Syndicate ac mae'n cynnwys syndicet Enterprise100, y Newable Venture Fund, Banc Datblygu Cymru, Bristol Private Equity Club, the Britbots Seed Fund,, a ChampionX, darparwr datrysiadau technoleg maes olew sy'n seiliedig yn Houston. Mae consortiwm aml ddisgyblaethol buddsoddwyr gwyrdd, cyflymwyr technoleg a gweithwyr proffesiynol y diwydiant olew a nwy yn rhannu gweledigaeth QLM o alluogi sefydliadau i gyflawni Sero Net trwy liniaru allyriadau nwyon tŷ gwydr. Bydd y buddsoddiad yn sbarduno ehangu gallu technegol a masnachol QLM, yn sicrhau dilysiad diwydiannol o dechneg cwantwm unigryw TDLidar, ac yn darparu map ffordd i barodrwydd masnachol y camera nwy cwantwm chwyldroadol.

Dywed Dr Murray Reed, Prif Weithredwr QLM: “Bydd y rownd ariannu hon yn ein galluogi i gynyddu ein datblygiad a lansio ein busnes gan ddarparu dull monitro nwyon tŷ gwydr y genhedlaeth nesaf. Ein cwantwm unigryw Lidar yw'r ateb cywir ar gyfer yr her o sut i fesur allyriadau methan diwydiannol yn effeithiol, a chyflawni'r ymrwymiadau mawr y mae'r mawrion olew a nwy wedi'u gwneud i reoli eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr."

Ychwanegodd Dr Bernard Bulkin, arweinydd y buddsoddiad Green Angel a Chadeirydd newydd QLM: “Mae gan QLM dechnoleg sydd â photensial mawr i newid yn sylweddol yr hyn a wyddom am allyriadau tŷ gwydr diwydiannol ac amgylcheddol a helpu i alluogi Net Sero. Rwy'n teimlo'n hyderus y bydd y rownd sbarduno hon yn caniatáu i'r cwmni symud ymlaen yn gyflym i'r lefel nesaf."

Dywedodd Rafe Joseph, Swyddog Buddsoddi, Banc Datblygu Cymru: “Bydd y buddsoddiad hwn yn golygu ein bod ni a syndicet cryf o fuddsoddwyr profiadol yn gweithio gyda QLM i'w helpu i chwyldroi'r diwydiant canfod nwyon tŷ gwydr. Bydd gwaith QLM yn cefnogi uchelgeisiau rhyngwladol i gyflawni allyriadau net-sero erbyn 2050, gan ddiogelu ein hamgylchedd a’n planed ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym hefyd yn falch iawn bod QLM, yn dilyn y rownd ariannu hon, wedi gwneud y penderfyniad strategol i symud i Dde Cymru a manteisio ar glwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd y rhanbarth.”

(1) https://about.bnef.com/bnefpioneers/