Reacta yn arwain datblygiad diagnostig alergedd cnau daear

Michael-Bakewall
Dirprwy Pennaeth Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
reacta

Mae Reacta Biotech o Lannau Dyfrdwy ar y trywydd iawn i sicrhau Awdurdodiad Marchnad ar gyfer ei gynnyrch diagnostig cnau daear o fewn y ddwy flynedd nesaf fel gweithgaredd byd-eang i drin y cynnydd mewn alergeddau i gnau daear.

Mae Reacta yn disgwyl i gaffaeliad $2.6 biliwn Aimmune gan Nestlé Health Sciences i gyflymu’r galw am ddiagnosteg alergedd bwyd gan fod y busnes biotechnoleg o California eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth yr FDA ar gyfer therapi cyntaf o'i fath yn y byd i drin alergeddau cnau daear yn weithredol.

Sefydlwyd Reacta yn 2014 gan y cyd-sylfaenydd a’r Cadeirydd anweithredol yr Athro Ashley Woodcock ac mae bellach yn cael ei arwain gan y mentergarwr gofal iechyd cyfresol Doctor Paul Abrahams fel Prif Weithredwr. Mae'r cwmni'n datblygu technolegau gwyddor bwyd i wella effeithlonrwydd, cywirdeb a diogelwch gwneud diagnosis o alergeddau bwyd trwy gyfrwng ei gynhyrchion Her Bwyd Llafar (HBLl). Ar ôl codi cyllid ecwiti o £1.25 miliwn yn gynnar yn 2020, mae cyllidwyr Reacta yn cynnwys Banc Datblygu Cymru, Moulton Goodies Limited ac Acceleris Capital.

Ar hyn o bryd mae cynnyrch diagnostig alergedd cnau daear cyntaf Reacta yn cael ei ddefnyddio fel diagnostig HBLl safon aur i gefnogi treialon clinigol sy'n cael eu cynnal gan sawl cwmni yn fyd-eang ym maes therapi alergedd bwyd.

Cred Dr Paul Abrahams, Prif Weithredwr Reacta y bydd y cynnyrch yn gwella diagnosis a monitro alergeddau cleifion unigol yn sylweddol a thrwy hynny ganiatáu gweinyddu therapïau wedi'u teilwra. Meddai: “Rydym yn gwneud cynnydd da gyda datblygiad ein cynnyrch diagnostig alergedd cnau daear ac yn disgwyl y bydd caffaeliad Aimmune gan Nestlé Health Sciences yn cynhyrchu mwy o adnoddau ac yn rhoi mwy o sylw i'r farchnad gymharol eginol hon o safbwynt therapiwtig a diagnostig. Rydym yn hyderus y gallwn drosoli'r buddion a ddaw o gymeradwyaeth gref pellach i'r sector gan Nestlé Health Sciences wrth inni barhau i ganolbwyntio ar sicrhau Awdurdodiad Marchnad."

Ychwanegodd Michael Bakewell, Dirprwy Reolwr y Gronfa sy'n rheoli buddsoddiadau mentrau technoleg ym Manc Datblygu Cymru: “Mae alergeddau bwyd wedi dod yn broblem iechyd fyd-eang o bwys sy'n effeithio ar oddeutu 250 miliwn o bobl ledled y byd. Gyda mantais buddsoddiad ecwiti, mae Reacta yn adeiladu enw cryf yn gyflym yn y farchnad ddiagnostig alergedd bwyd fyd-eang. Maent i raddau helaeth ar y trywydd iawn i ddod yn gyflenwr diagnostig her bwyd geneuol safon aur yn y farchnad a gyda'n cefnogaeth barhaus mae ganddyn nhw bob cyfle i gyflawni eu huchelgeisiau twf."