Seren Werdd Seren yn Codi

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Seren Photonics.

Mae Seren Photonics, y datblygwr deunyddiau newydd sy'n seiliedig yng Nghymru sy'n galluogi'r genhedlaeth nesaf o ddiodiau sy'n rhyddhau golau ("LEDau") wedi cwblhau'r gyfran gyntaf o rownd buddsoddi £1m yn llwyddiannus.

Roedd y rownd ariannu yn cynnwys £250,000 gan y Banc Datblygu Cymru gyda buddsoddiad cyfatebol gan fuddsoddwyr preifat.

Defnyddir yr arian i barhau i gynyddu graddfa gweithgynhyrchu ei dechnoleg templed ynghyd â datblygu LEDau gwyrdd ymhellach. Mae'r galw am LEDau gwyrdd yn cael ei yrru gan y galw cynyddol am gymwysiadau arddangos microLED, lle mae microLED coch, gwyrdd neu las yn cael eu cynrychioli gan bicsel unigol. Er bod effeithlonrwydd LED coch a glas unigol eisoes yn yr ystod 60% -70%, mae LEDau gwyrdd yn dal i fod ar <20%. Canlyniad effeithlonrwydd gwael yw fod mwy o bŵer yn cael ei ddefnyddio ac weithiau bydd angen picseli LED gwyrdd ychwanegol sydd hefyd yn gweithio i leihau datrysiad sgrin cyffredinol yn ogystal â chynyddu costau.

Mae'r farchnad gyffredinol ar gyfer arddangosiadau cenhedlaeth nesaf sy'n defnyddio microLEDau yn enfawr, ac fe amcangyfrifir fod ei gwerth rhwng $30B a $40B pe bai micro-LEDau yn datblygu i ddod yn dechnoleg arddangos dewisol. Mae'r cymwysiadau'n cynnwys arddangosiadau cydrannol dan do mawr, teledu 4k a 8k, pensetiau realiti ymestynedig a pheiriannau rhithwir realiti, arddangosiadau pen-fyny modurol, ffonau smart a gwisgadyddion.

Wrth sôn am y buddsoddiad, esboniodd Dr. Bedwyr Humphreys, Prif Swyddog Datblygu Seren: "LEDau gwyrdd effeithlon yw'r cyswllt sydd wedi bod ar goll yng nghyd-destun galluogi cymwysiadau newydd ac o ran gwella'r rhai sy'n bodoli eisoes. Bydd deunydd newydd Seren yn llawer mwy sefydlog o ran lliw ac fe fydd yn caniatau ar gyfer  galluogrwydd cyfnewid ar gyflymder uwch ac effeithlonrwydd llawer gwell."

Ychwanegodd ymhellach: "Mae hon yn dechnoleg wirioneddol hyblyg, sydd â'r potensial i wella effeithlonrwydd mewn LEDau golau llachar glas, gan wella perfformiad LEDau tonfedd hirach a galluogi systemau cyfathrebu LED-cyflym fel cyfathrebu golau gweladwy (LiFi) yn ogystal â chyfathrebu ffibr optegol plastig amrediad byr."

Wrth sôn am y cylch cyllido diweddar, dywedodd Steve Smith, Cyfarwyddwr Mentrau Technoleg gyda Banc Datblygu Cymru: "Mae Seren Photonics yn parhau i wneud cynnydd ardderchog ac rydym wrth ein boddau ein bod yn parhau i gefnogi'r dechnoleg arloesol hon ac yn helpu i greu ecosystem lled-ddargludyddion cyfansawdd cynaliadwy yng Nghymru. 

"Mae'r lefel uchel o ddiddordeb ar gyfer y dechnoleg hon mewn arddangosiadau cenhedlaeth nesaf a chyfathrebu cyflymder uchel yn atgyfnerthu pwysigrwydd technoleg Seren sy'n galluogi perfformiad LEDau blaenllaw."