A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

O weithiwr cyflogedig i berchennog

Ydych chi erioed wedi breuddwydio am fod yn berchen ar y cwmni rydych chi'n gweithio iddo? Bod yn fòs arnoch chi eich hun? Dewch i weld sut gallwch chi wireddu'r breuddwydion hynny yn ein digwyddiad ‘o weithiwr cyflogedig i berchennog’ yn Llanelli.

Bydd ein rheolwr rhanbarthol ar gyfer gorllewin Cymru, Alun Thomas, yn cynnal trafodaeth banel yng nghwmni Betsan Powell o gwmni cyfreithwyr JCP, Chris Griffiths o Fanc Datblygu Cymru a Katherine Broadhurst o Broomfield & Alexander.

Gallwch hefyd glywed gan rywun sydd wedi bod drwy'r broses yn y prif anerchiad gan Mark Huxtable, rheolwr gyfarwyddwr Nuaire.

I archebu lle, e-bostiwch Emily Wood: emily.wood@bancdatblygu.cymru   

 

Pwy sy'n dod

Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol, Buddsoddiadau Newydd
chris griffiths
Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol