A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Paratewch, Yn Barod, Tyfwch 2019

Bydd Carl Griffiths, Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg gyda Banc Datblygu Cymru, yn siarad yn nigwyddiad Paratewch, Yn Barod, Tyfwch Caerdydd ar 26 Tachwedd.

Bydd y digwyddiad hwn yn dod ag entrepreneuriaid, cyllidwyr a chynghorwyr busnes ynghyd i glywed gan arbenigwyr yn y diwydiant a rhannu gwybodaeth am yr opsiynau cyllido ac ariannu twf ar gyfer BBaCh.

Fel rheolwr ein cronfa technoleg arbenigol ar gyfer busnesau newydd a chyfnod cynnar, bydd Carl yn trafod pa gyllid ecwiti sydd ar gael i gefnogi mentrau technoleg Cymru a sut y gall fod yn sail ar gyfer twf i fusnesau sy'n datblygu technolegau newydd.

Canfyddwch fwy am y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

Carl Griffiths
Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg