A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Sir Benfro: Ydych chi'n bwriadu tyfu eich busnes?

Rydyn ni'n cynnal cymhorthfa galw heibio 'Tyfu eich busnes' ar y 16 o Tachwedd ym Goodwick.

Dewch i siarad â David Knight am eich busnes a'ch cynlluniau.

Gall busnesau Sir Benfro wneud cais am fenthyciadau o £1,000 a mwy gan Fanc Datblygu Cymru. Gellir defnyddio ein benthyciadau i ddechrau neu i ehangu busnes, i brynu offer neu stoc newydd, neu hyd yn oed i brynu busnes arall.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@bancdatblygu.cymru i archebu slot 30 munud.

Neu fel arall, gallwch ei ffonio ar 02920 338 110.

Pwy sy'n dod

David Knight
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol