UK HealthTech

Bydd Richard Thompson, Uwch Swyddog Buddsoddi gyda'n tîm Buddsoddiadau Menter Technoleg, yn siarad yn UKHealthTech ar y 4ydd o Ragfyr. Bydd y digwyddiad yn cynnwys rhaglen o siaradwyr allweddol fydd yn rhoi cipolwg ar y prif faterion strategol a datblygiadau polisi sy'n wynebu'r sector gwyddor bywyd a thechnoleg iechyd. Bydd Richard yn trafod sut y gall mentrau technoleg newydd godi buddsoddiad ecwiti.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma.

Pwy sy'n dod

Richard Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi