Richard Thompson

Rydw i'n arbenigo mewn buddsoddiadau ecwiti ar gyfer cwmnïau technoleg yng Nghymru a'r rhai sy'n awyddus i symud yma.

Cyn ymuno â'n tîm buddsoddiadau menter dechnoleg yn 2008, llwyddais i reoli Rhaglen Deilliant Prifysgol Cymru gyfan. Roedd y rhaglen hon yn helpu Prifysgolion Cymru i ddechrau a chyllido busnesau arloesol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn yn uwch ymgynghorydd gydag ymgynghorwyr blaenllaw'r sector adeiladu yn y DU - BRE yn Garston.

Rwyf hefyd wedi cynnal nifer o rolau ym meysydd ymchwil a datblygu, masnacheiddio a gweithgynhyrchu yn Awstralia, Yr Iseldiroedd a Chymru.

Mae gennyf PhD mewn Gwyddor Deunyddiau a BEng (Anrh) mewn Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg o Brifysgol Caerfaddon.