Angylion Cymru sy’n Ferched yn dathlu eu pen-blwydd cyntaf

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Angylion busnes
Angels-Women-off-Wales

Daeth mwy na 50 o fenywod busnes ynghyd ar gyfer digwyddiad a gynhaliwyd gan Angylion Cymru sy’n Ferched mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd a Menywod ar Fyrddau i ddathlu pen-blwydd cyntaf Merched Angylion Cymru a sefydlwyd gan Fanc Datblygu Cymru yn 2022.

Gydag ymrwymiad i gydweithio a chefnogi amrywiaeth mewn entrepreneuriaeth, mae Angylion Cymru sy’n Ferched yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i helpu i gynorthwyo gwell ymchwil i fuddsoddiad angylion a chreu cyfleoedd ariannu ar gyfer cwmnïau deillio o'r Brifysgol.

Carol-Hall

Siaradodd Carol Hall, Rheolwr Buddsoddi Angylion Buddsoddi Cymru yn y digwyddiad am bwysigrwydd codi ymwybyddiaeth o fanteision buddsoddiad angel a’r gwaith sydd ar y gweill i wella mynediad at gyllid i entrepreneuriaid benywaidd.

Dywedodd Carol: “Rwyf wrth fy modd gyda sut aeth y digwyddiad. Roedd yn wych gweld cymaint o fenywod o amrywiaeth o gefndiroedd amrywiol yn bresennol ac eisiau darganfod mwy am fuddsoddi angel a sut i gymryd rhan. Drwy annog mwy o fenywod i ddod yn fuddsoddwyr angel, mae gennym gyfle i gefnogi’r busnesau sydd o bwys iddynt ac i greu ffynonellau cyfalaf newydd ar gyfer busnesau arloesol. Nod Angylion Cymru sy’n Ferched yw sicrhau tegwch a chefnogi busnesau sy’n cael eu harwain gan fenywod a busnesau sy’n eiddo i fenywod, a dyna pam mae syndicetiau benywaidd mor bwysig.”

Dan arweiniad y prif fuddsoddwr Jill Jones, mae Angylion Cymru sy’n Ferched yn cynnwys mwy na 30 o fenywod o bob cefndir. Mae’r syndicet yn croesawu aelodau newydd a darpar fuddsoddwyr benywaidd ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i gefnogi economi Cymru, creu swyddi Cymreig, a’r cwmnïau sydd o bwys iddynt.

Mae Jill yn fyfyrwraig PhD a ariennir gan yr ESRC yn Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd, yn fuddsoddwr angel busnes profiadol ac yn gefnogwr brwd i fenywod mewn entrepreneuriaeth. Meddai: “Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i nodi ein pen-blwydd yn un flwyddyn, adeiladu cysylltiadau a gwreiddio Angylion Cymru sy’n Ferched ymhellach yn yr ecosystem leol. Rydym eisoes yn edrych ymlaen at y digwyddiad nesaf wrth i ni barhau i gydweithio â’n partneriaid i gefnogi’r broses o ymchwilio ac addysgu buddsoddwyr a sylfaenwyr ar fudd buddsoddiad syndicetig.”

Roedd Deirdre Walters, Cyd-sylfaenydd Untapped Innovation yn y digwyddiad ac ers hynny mae wedi cofrestru fel buddsoddwr gyda Angylion Cymru sy’n Ferched. Meddai: “Roedd yn wych cyfarfod â mwy o fuddsoddwyr angylion benywaidd a gweld y synergeddau ar waith, o fewn ecosystem fuddsoddi busnesau a phrifysgolion Cymru.”

Mae disgwyl i’r digwyddiad nesaf a gynhelir gan Angylion Cymru sy’n Ferched, Prifysgol Caerdydd a Merched ar Fyrddau gael ei gynnal yn Sparc ym mis Medi. Dyddiad i'w gadarnhau.

Be' nesaf?

Ymunwch â rhwydwaith angylion mwyaf Cymru, gan gysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau Cymru sy’n ceisio buddsoddiad preifat.

Cysylltu â ni heddiw