Ar gyfer cyfryngwyr

Rydyn ni'n gweithio'n agos gydag ystod o gyfryngwyr gan helpu eu cleientiaid i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. 

Gallwn weithio gyda chi a'ch cleientiaid ar:

Handshake
£1bn+

o gronfeydd o dan reolaeth

 • Busnesau sy'n dechrau ac yn ystod eu cyfnod cynnar
 • Dod o hyd i aelodau'r bwrdd a Chyfarwyddwyr Anweithredol
 • Ehangu'n rhyngwladol
 • Masnachu technoleg
 • Prynu neu ehangu eiddo
 • Bargeinion olyniaeth a chaffael

Banciau ac arianwyr eraill

Rydym yn gyd-fuddsoddwr ymrwymedig gydag ymagwedd gadarnhaol.

 • Gallwn gyd-ariannu bargeinion benthyciadau lle nad yw eich gofynion credyd yn cael eu bodloni
 • Gallwn gymryd lle benthyciad eilaidd y tu ôl i arianwyr eraill os oes angen
 • Byddwch chi'n gallu cynnal eich perthynas â'r cwsmer gan gynnwys y gwasanaethau bancio

Mae ein perthynas ni gyda Llywodraeth Cymru yn golygu ein bod yn gallu gweithio ochr yn ochr â mathau eraill o gymorth megis grantiau. 

Cynghorwyr Cwmni

Rydyn ni’n gweithio'n agos ar ystod o fargeinion gyda chyfrifwyr, ymgynghorwyr busnes, cynghorwyr ariannol, cyllidwyr corfforaethol a chyfreithwyr. Yn benodol, mae gweithio gyda ni yn cynnig y manteision a ganlyn:

 • Ein gwasanaeth cwsmer ardderchog – byddai 99% o gwsmeriaid newydd yn ein hargymell ni *
 • Rydym ni’n ymgysylltu eich cleientiaid chi gyda’n portffolio o berchnogion busnes sydd o’r un meddylfryd
 • Rydyn i’n rhannu ein gwybodaeth marchnad trwy gyfrwng seminarau wedi eu teilwrio ar eich cyfer chi a’ch cleientiaid
 • Gall ein cefnogaeth olyniaeth sicrhau bod eich perthynas barhaus gyda'r cwmni yn cael ei chynnal

Cysylltwch â ni

Os ydych chi'n awyddus i helpu'ch cwsmeriaid i sicrhau’r arian y mae arnynt ei angen, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cysylltu gydag un o'n timau buddsoddi.

 

* Yn seiliedig ar sampl o arolwg adborth cwsmeriaid o 125 o fusnesau rhwng Ebrill 2016 a Mai 2017