Cyd-fuddsoddwyr

Rydym yn gyd-fuddsoddwr ecwiti ymrwymedig ac rydym yn darparu cyfleoedd parod-ar-gyfer-buddsoddi o'n portffolio.

Cyd-fuddsoddwr ecwiti ymrwymedig 

Rydym yn gyd-fuddsoddwr ecwiti ymrwymedig sy'n ymroddedig i sicrhau bod busnesau Cymru yn sicrhau'r cyllid sydd ei angen arnynt a chael effaith ar Gymru o ganlyniad.

Rydym yn ystyried fod buddsoddiad cychwynnol a chyllid yn bartneriaeth. Ein nod ni yw adeiladu perthynas sy'n para gyda buddsoddwyr eraill dros rowndiau lluosog. Rydym yn gweithio gyda:

 • Buddsoddwyd sefydliadol penodol-i-sector
 • Buddsoddwyr corfforaethol o fusnesau rhyngwladol
 • Tai cyfalaf menter
 • Angylion busnes

Mae gennym rwydwaith mawr o gyfarwyddwyr anweithredol (CAn), cynghorwyr busnes, a gweithwyr buddsoddi proffesiynol eraill ac rydym yn aml yn buddsoddi gyda Buddsoddiadau Angylion Cymru.

Fe allwn gynnig cyfle i fuddsoddwyr weithio gyda chwmnïau sy'n barod i fuddsoddi o'n portffolio a'n bargeinion cyd-ariannu lle mae angen nifer o fuddsoddwyr.


Ein cronfeydd


Rydym yn cael ein hariannu gyda chymysgedd o gyllid preifat a chyhoeddus. Ar hyn o bryd rydym yn rheoli deg cronfa fuddsoddi sy'n werth dros £1 biliwn ac fe allwn gynnig buddsoddiad ecwiti hyd at £5 miliwn.
 
Gyda chyllid ariannu yn ei le ar gyfer y deng mlynedd nesaf, gallwn gefnogi ein cwsmeriaid a'n cyd-fuddsoddwyr dros rowndiau buddsoddi lluosog. 
 

Cyd-fuddsoddwyr rydym ni'n gweithio â nhw

Cyd-fuddsoddwr ymroddedig i dechnoleg

Rydym yn fuddsoddwr arbennig o weithgar mewn buddsoddiadau menter technoleg sy’n cynnig gwobrwyon uwch / risg uwch.

Gyda thîm buddsoddiadau technoleg pwrpasol, gallwn gynnig mynediad at fargeinion llif technoleg cyffrous, oddi ar y farchnad yn gyffredinol i fuddsoddwyr yng Nghymru.

Gydag ystod o gronfeydd, gallwn fuddsoddi ar draws ystod o sectorau a diwydiannau technoleg, gan gynnwys:

 • Peirianneg, electroneg, ac opteg
 • TGCh, meddalwedd, AI ac apps
 •  Gwyddorau Bywyd, MedTech a BioTech
 • Rhyngrwyd o bethau (RhoB)


"Rydyn ni wedi cyd-fuddsoddi gyda'r tîm technoleg ar ystod o rowndiau cychwynnol, cyfnod cynnar a dilynol. Rydym yn mwynhau ein strategaethau buddsoddi a rennir ac rydym yn bwriadu cydweithio ychwaneg."

Jonathan Pell, Thorium Technology Investors

Cyd-fuddsoddwyr technoleg yr ydym ni’n gweithio â nhw

Mercia
Wren Capital
Longbow
CGP

 

Ymadawiadau

Mae'r ymadawiadau nodedig diweddar yn cynnwys:

 • Wholebake –  enillion lluosog o 5.23 ar y buddsoddiad
 • Vista Retail Support –  enillion lluosog o 4.47 ar y buddsoddiad
 • Unite –  enillion lluosog o 2.61 ar y buddsoddiad
 • SIPHON –  enillion lluosog o 2.11 ar y buddsoddiad
 • Hudman – enillion lluosog o 1.7  ar y buddsoddiad
 • Imspex –  enillion o 1.26 ar y buddsoddiad ar ymadawiad rhannol

Yn ogystal ag ymadawiadau, rydym hefyd wedi cefnogi chwe chwmni trwy gyfrwng cynnig cyhoeddus cychwynnol (CCC) ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (MBA).

Ar hyn o bryd mae gennym fwy na 80 o gwmnïau yn ein portffolios ecwiti. 


Cysylltu â ni

 

Os ydych chi eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni

*Ffynhonnell: Adroddiad Buddsoddiadau Ecwiti yn y DU 2016