Creo Medical

Mark-Halliday
Uwch Swyddog Portffolio

 

 

Rydym yn falch o fod yn fuddsoddwr ecwiti ers tro yn Creo Medical. Mae'n wych gweithio gyda thîm rheoli mor arbenigol ac angerddol.

Wedi'i leoli yng Nghas-gwent, mae Creo Medical yn gwmni dyfeisiau meddygol sy'n canolbwyntio ar faes arbenigol endosgopi llawfeddygol ac mae ei dechnoleg a'i gynhyrchion lefel uwch yn darparu buddion sylweddol i'r gymuned feddygol.

Trwy gynnig atebion endosgopig hyblyg, cywir a rheoledig i glinigwyr, mae'r cwmni ar flaen y gad o ran symud i ffwrdd oddi wrth gwneud llawdriniaethau a thuag at opsiynau triniaeth mwy diogel, llai ymwthiol a mwy cost-effeithiol.

Pwy yw Creo Medical?

Wedi'i sefydlu yn 2003 gan yr Athro Chris Hancock, edrychodd y busnes i ddechrau tuag at dargedu trin canserau trwy ynni microdon amledd uchel a thechnegau paru deinamig.

Esblygodd y strategaeth fusnes i ddatblygu dyfeisiau meddygol gyda chymwysiadau ehangach a'i hailfrandio fel Creo Medical yn 2010. Heddiw, mae ganddynt weithlu amlddisgyblaethol medrus iawn o dros 200, ystod o ddyfeisiadau ar gyfer gwahanol gyflyrau a portffolio o 376 o batentau wedi’u cadarnhau a 870 o batentau pellach yn yr arfaeth ar gyfer eu technoleg arloesol.

Mae platfform CROMA a dyfais flaenllaw Speedboat Inject y cwmni bellach yn cael eu defnyddio bob dydd ar draws y byd ac yn ddiweddar mae eu technoleg wedi denu diddordeb gan ddau gwmni roboteg enwog, Intuitive a CMR Surgical.

Gweithio gyda ni

Dros y deng mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio'n agos gyda Creo Medical, ac mae ein buddsoddiad wedi eu helpu i gynyddu graddfa eu technoleg a'u sefydlu fel arweinwyr o fewn y diwydiant technoleg feddygol.

Dywedodd Mark Halliday, Swyddog Portffolio: “Rydym yn falch o fod yn fuddsoddwr ecwiti ers tro yn Creo Medical. Mae'n wych gweithio gyda thîm rheoli mor arbenigol ac angerddol.

“Fel busnes sydd wedi’i dyfu yng Nghymru, mae Creo wedi mynd o nerth i nerth, gan godi rowndiau ariannu lluosog a rhestru ar AIM. Mae eu technoleg a’u cynhyrchion blaengar yn darparu buddion i gleifion ledled y byd ac yn y pen draw mae ganddyn nhw y potensial i achub miloedd o fywydau.”

Mae Creo yn parhau i hyfforddi gweithwyr meddygol proffesiynol o bob rhan o'r byd i ddefnyddio eu dyfeisiau, tra'n masnacheiddio eu technoleg a'u nwyddau traul i farchnadoedd pellach, gan gynllunio i lansio ei gynnyrch diweddaraf, offeryn amlbwrpas SpydrBlade, yn ddiweddarach yn 2023.

Gydag ychwanegiad y cyfleoedd mewn marchnadoedd cyfagos trwy raglen drwyddedu a phartneriaeth fasnachol Kamaptive y cwmni, mae Creo wedi cynllunio llawer ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Be' nesaf?

Gwiriwch i weld a yw'ch busnes yn gymwys neu dechreuwch ar eich cais ar-lein nawr.

Ymgeisio nawr