Creo Medical

Mark-Halliday
Swyddog Datblygu Portffolio

Rydym wrth ein bodd gyda'r gefnogaeth a gawsom dros sawl rownd ariannu.

Craig Gulliford, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Creo Medical yn arweinydd Tech-Medd (Technegol Meddygol) sy'n dod i'r amlwg. Maent yn datblygu technolegau meddygol arloesol sy'n torri tir newydd a fydd yn darparu manteision sylweddol i'r gymuned feddygol, gan wella canlyniadau ystod o weithdrefnau meddygol sylweddol.

Mae Creo yn datblygu ystod o ddyfeisiau llawfeddygol a all lledaenu meinwe wrth ddefnyddio microdonau arbennig i orfodi llif gwaed.

Rhain yw ein pedwerydd cwmni portffolio i restru ar AIM yn y pedair blynedd ddiwethaf. Llwyddodd y cwmni i godi dros £20 miliwn yn llwyddiannus gyda'u Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO) ym mis Rhagfyr 2016.

Yn 2020 derbyniodd drwydded 510 (k) gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (GBD) ar gyfer ei ddyfais abladiad meinwe MicroBlate ™ Fine. Dyma’r trydydd dyfais i gael cliriad rheoliadol GBD ym mhortffolio Creo o ddyfeisiau endosgopi hyblyg ar gyfer y farchnad gastroberfeddol ochr yn ochr â SlypSeal ™ Flex a Speedboat ™ Inject.