Navid Falatoori

Rwy'n gweithio gydag ystod o fusnesau sy'n helpu i strwythuro benthyciadau, mesanîn a chyllid ecwiti.

Mae bod mewn sefyllfa i helpu busnesau Cymru i dyfu a ffynnu yn eithriadol o foddhaol, ac rwy'n awyddus i ymgysylltu â busnesau ar draws pob sector ac ar bob cam o'u twf.

Er fy mod i wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, rydw i hefyd yn canolbwyntio ar nodi cyfleoedd buddsoddi yn rhanbarthau Pen-y-bont ar Ogwr, y Fro a'r Cymoedd, ar draws pob sector gwahanol.

Ymunais â'r cwmni yn 2016, ac rwy'n gen i BSc mewn Biotechnoleg o Brifysgol DeMontfort.