Navid Falatoori

Ymunais â'r cwmni yn 2016 ac rwy'n gweithio gydag ystod o fusnesau sy'n helpu i strwythuro benthyciadau, mesanîn a chyllid ecwiti.

Er fy mod i wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, rydw i hefyd yn canolbwyntio ar nodi cyfleoedd buddsoddi yn rhanbarthau Pen-y-bont ar Ogwr, y Fro a'r Cymoedd, ar draws pob sector gwahanol.

Mae gen i BSc mewn Biotechnoleg o Brifysgol DeMontfort.