A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Navid Falatoori

Rwy'n gweithio gydag ystod o fusnesau yng Nghymru i helpu i strwythuro benthyciadau yn ogystal â bargeinion mesanîn ac ecwiti.

Mae gen i dros 13 mlynedd o brofiad yn y sector manwerthu a bancio, roedd gennyf swyddi yn flaenorol gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality, Principality Commercial a Nemo Personal Finance.

Rydw i'n Aelod Cysylltiol o'r Sefydliad Gwasanaethau Ariannol, ac mae gen i Dystysgrif Bancio Proffesiynol IFS yn ogystal â BSc mewn Biotechnoleg o Brifysgol DeMontfort.