A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

ALS

Stephen Galvin
Uwch Swyddog Buddsoddi

“Mae cefnogaeth ac arweiniad y tim ym Manc Datblygu Cymru wedi bod yn allweddol dros y 18 mis diwethaf. Mae eu profiad o ddarparu cyllid ar gyfer MBOs ynghyd a'u dealltwriaeth o'n nodau busnes yn golygu ein bod wedi dod o hyd I fuddsoddwr sydd wir yn rhannu ein cyffro a'n brwdfrydedd. Mae hynny'n werth cymaint mwy na'r arian yn unig.”

Steve Lanigan, Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol

Mae ALS o Bont-y-pŵl yn gwmni recriwtio blaenllaw sy'n arbenigo yn y sectorau ailgylchu a warysau ledled y DU.

Fe wnaeth pecyn cyllido cyfun o fwy na £1 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru a HSBC alluogi'r mwyafrif o gyfranddalwyr i adael y busnes, gyda'r Banc Datblygu yn cymryd cyfran ecwiti o 20% yn y cwmni newydd.

Mae'r buddsoddiad o Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru wedi galluogi'r cwmni i adleoli i swyddfa newydd 3,500 troedfedd sgwar ym Mharc Busnes Van Road, Caerffili.