ALS People

Sam-Macallister-Smith
Swyddog Portffolio

Roedd y gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru yn ymwneud â chymaint mwy na dim ond yr arian. Maen nhw wedi credu ynom ni bob cam ac wedi sefyll wrth ein hochr o’r adeg y gwnaethon ni ddechrau paratoi ar gyfer yr AllRh, gan ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i ganiatáu i ALS ffynnu. Trwy gyfrwng y gefnogaeth honno, rydym wedi gallu cyflawni cynnydd rhyfeddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Steve Lanigan, Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol

Mae gan y cwmni recriwtio blaenllaw sy'n arbenigo yn y sectorau ailgylchu, warysau, dosbarthu a gweithgynhyrchu ledled y DU, ALS sylfaen cwsmeriaid sglodion glas gan gynnwys cwmnïau cenedlaethol mawr. 

Yn 2018, cefnogodd y Banc Datblygu'r cwmni gyda buddsoddiad ecwiti a benthyciad i alluogi allbryniant rheolwyr. Cymerodd y Banc Datblygu gyfran o 20% yn y cwmni fel rhan o'r fargen. Fe wnaeth yr arian a ddaeth o Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru alluogi'r cwmni i adleoli i swyddfa newydd 3,500 troedfedd sgwâr ym Mharc Busnes Van Road, Caerffili a thyfu'r tîm o 17 i 46 gan gynnwys tri chyfarwyddwr bwrdd newydd. 

Mae ALS wedi tyfu o gyfradd rhedeg o tua £13 miliwn yn 2018 i £55 miliwn yn 2021. Ers hynny mae'r Prif Weithredwr Steve Lanigan wedi prynu'r gyfran o 20% a gymerwyd gan y Banc Datblygu yn ôl.

Gwyliwch y fideo isod i ganfod mwy.

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr