Bangor Tyre Services

Andrea-Richardson
Swyddog Portffolio

Dros y 32 mlynedd ddiwethaf, mae Dad a Dewi wedi datblygu busnes ffyniannus sy'n darparu cyflogaeth i bobl leol ac mae ein cwsmeriaid yn ffyddlon iawn. Mae'r cymorth a'r gefnogaeth gan Rhodri Evans a'r tîm yn y banc datblygu wedi bod yn wych ac ni allaf ddiolch digon iddynt. Rwy'n falch iawn o fod yn cymryd drosodd gan fy Nhad a Dewi.

Stuart Thomas, Perchennog

Mae Bangor Tyre Services wedi bod yn cynnig gwasanaethau mecanig a gosod teiars i gwsmeriaid ym Mangor ers dros 30 mlynedd.

Cafodd y busnes ei sefydlu gan y ffrindiau Gwyn Thomas a Dewi Roberts, a gwerthwyd y cwmni i fab 32 oed Gwyn, Stuart.

Defnyddiodd Stuart, a ddechreuodd weithio i'r busnes pan oedd yn 17 oed, fenthyciad Banc Datblygu Cymru o £350,000 ochr yn ochr â'i gronfeydd ei hun i ganiatáu iddo brynu'r bartneriaeth bresennol a pharhau â'r busnes.

Mae ganddo bellach gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol y cwmni.

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr