Beech Developments

Mae angen lleol amlwg am gartrefi newydd o safon yng Nghaernarfon ac rydym yn falch o allu helpu i ateb y galw hwnnw gyda'n datblygiad.

Matthew Gilmartin, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Beech Developments yn gwmni datblygu eiddo yng Ngogledd Cymru.

Mae ei gynllun preswyl newydd yng Nghaernarfon yn darparu 23 o dai fforddiadwy newydd i'r gymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd fel rhan o ddatblygiad eiddo o 45 o dai  yn y dref. Mae hyn yn helpu i ddiwallu'r angen lleol am gartrefi newydd o ansawdd uchel.

Cefnogwyd y datblygiad gyda benthyciad tymor byr gan Fanc Datblygu Cymru.

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr