Crwst

Richard-Easton
Swyddog Portffolio

Mi fuaswn i'n argymell unrhyw fentergarwr lleol sydd eisiau dechrau neu dyfu eu busnes i gael sgwrs gyda thîm y Banc Datblygu. Mae eu cefnogaeth wedi bod yn wych ac mae'n bleser gweithio gyda'r tîm.

Catrin Jones, Perchennog

Bwyty sy'n seiliedig yn Aberteifi yw Crwst, dan ofal y cwpl lleol Catrin ac Osian Jones. Maent yn arbenigo mewn gwneud bwyd o ansawdd gan ddefnyddio cynnyrch o ffynonellau lleol.

Fe wnaethon nhw sefydlu eu micro-becws a gwneud bara ffres, toesenni, cacennau a theisennau yn 2017. Flwyddyn yn ddiweddarach, fe wnaethant sicrhau benthyciad chwe ffigur gennym i ehangu'r busnes ac agor caffi, deli a bwyty yng nghanol Aberteifi.

Maen nhw'n cyflogi 50 o bobl leol, mae'r bwyty ar agor saith diwrnod yr wythnos, ac fe gynigir bwydlen brecwast a bwydlen gyda'r nos, ac erbyn hyn mae yno far trwyddedig.