Health & Her

Kabitah-Begum
Swyddog Portffolio

Rydym yn gweld twf sylweddol o fis i fis sydd wedi cael hwb yn sgil y cyllid ecwiti a gawsom.

Kate Bache, Prif Weithredwr

Mae Health & Her yn arbenigo mewn iechyd merched, gan dargedu'r farchnad menopos yn benodol. Sefydlwyd y cwmni yn 2017, lansiwyd eu platfform B2C e-fasnach ym mis Mawrth 2019.

Yn yr hydref 2019 fe wnaethant sicrhau cyd-fuddsoddiad chwe ffigur o dan arweiniad angel o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru, Banc Datblygu, gyda chefnogaeth Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru. Fe wnaethant hefyd sicrhau cyllid ychwanegol trwy syndicetiau angylion cyflenwol, Global Welsh ac Inspire.

Maent yn defnyddio cyllid ecwiti i ddatblygu ystod o gynhyrchion a gwasanaethau newydd ym marchnad gofal iechyd menywod.