Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Hut Six

“Rydym bellach yn dechrau ar gyfnod twf sylweddol. Mae'r ffaith ein bod wedi denu buddsoddiad gan fuddsoddwyr presennol, sydd wedi dewis arfer eu hawliau, yn ogystal â buddsoddwyr newydd yn cadarnhau eu cefnogaeth i'r cynnydd a wnaed gennym.”  

Simon Fraser, Prif Weithredwr

 

Mae Hut Six Security Ltd yn ddatblygwr cynhyrchion hyfforddi diogelwch gwybodaeth sy'n seiliedig ar feddalwedd.

Elwodd y cwmni o rownd cychwynnol cyllido sbarduno yng ngwanwyn 2017. Arweiniwyd hyn gan gerbyd buddsoddi Syr Terry Matthews, Wesley Clover. Ers hynny mae'r cwmni wedi symud ymlaen o fod yn fusnes yn dechrau o'r newydd ac erbyn hyn mae yn y broses o gynyddu maint ei raddfa.

Yn 2019 cododd £450,000 mewn ail rownd cyllido ecwiti. Cymerodd cyfranddalwyr presennol a newydd, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru a chyfres o fuddsoddwyr angel, ran yn y rownd hon.

Bydd yr arian a godir yn cefnogi ehangiad domestig a thramor y cwmni trwy gefnogaeth weithredol ychwanegol yn ogystal â chynyddu gweithgarwch gwerthu a marchnata.