Hut Six

Andy-Morris
Swyddog Buddsoddi

Rydym bellach yn dechrau ar gyfnod twf sylweddol. Mae'r ffaith ein bod wedi denu buddsoddiad gan fuddsoddwyr presennol, sydd wedi dewis arfer eu hawliau, yn ogystal â buddsoddwyr newydd yn cadarnhau eu cefnogaeth i'r cynnydd a wnaed gennym.

Simon Fraser, Prif Weithredwr

Mae Hut Six Security Ltd yn ddatblygwr cynhyrchion hyfforddi diogelwch gwybodaeth sy'n seiliedig ar feddalwedd.

Elwodd y cwmni o rownd cychwynnol cyllido sbarduno yng ngwanwyn 2017. Arweiniwyd hyn gan gerbyd buddsoddi Syr Terry Matthews, Wesley Clover. Ers hynny mae'r cwmni wedi symud ymlaen o fod yn fusnes yn dechrau o'r newydd ac erbyn hyn mae yn y broses o gynyddu maint ei raddfa.

Yn 2019 cododd £450,000 mewn ail rownd cyllido ecwiti. Cymerodd cyfranddalwyr presennol a newydd, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru a chyfres o fuddsoddwyr angel, ran yn y rownd hon.

Bydd yr arian a godir yn cefnogi ehangiad domestig a thramor y cwmni trwy gefnogaeth weithredol ychwanegol yn ogystal â chynyddu gweithgarwch gwerthu a marchnata.