Lewis Homes

Karl-Jones
Uwch Swyddog Datblygu Eiddo

Mae Cronfa Eiddo Cymru wedi ein galluogi i gynyddu'n gweithlu a'n trosiant yn sylweddol, ac i sicrhau mwy o dir ar gyfer twf y cwmni yn y dyfodol.

Marc Lewis, Cyfarwyddwr

Mae'r Lewisiaid yn dîm tad a mab profiadol sydd â thros 90 mlynedd o brofiad rhyngddynt ac maent wedi adeiladu 400 o gartrefi o gwmpas De Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio gyda Lewis Homes ar nifer o brosiectau tai, gan ddarparu benthyciadau datblygu eiddo tymor byr.

Yn fwyaf diweddar, cawsant fenthyciad o ychydig dros £3 miliwn ar gyfer datblygiad newydd o 46 cartref yn Ne Sebastopol, Cwmbran, ac fe fydd yn caniatáu iddynt adeiladu dau safle mawr ar yr un pryd.

Yn flaenorol, fe wnaethant elwa o bum rownd o gyllid gan Gronfa Datblygu Eiddo Cymru i gefnogi dau brosiect fesul cam ym Meddau a Tonyrefail. Roedd y prosiect yn Nhrefrefail yn ddatblygiad o fwy na 120 o gartrefi, gan gynnwys adeiladu 13 o dai fforddiadwy.