Maesteg Care Home

Janet-Speck
Cynorthwyydd Portffolio (Micro Fenthyciadau)

Mae hyn yn gyfle perffaith i mi allu canolbwyntio ar ddarparu gofal preswyl safonol i bobl leol a'r ansawdd bywyd gorau posibl mewn amgylchedd sy'n lân, yn gyfforddus, yn ddiogel ac yn groesawgar.

Doctor Neelanjan Bhaduri, Perchennog

Wedi iddo fod yn gartref gofal preswyl ers dros 20 mlynedd, mae Cartref Gofal Maesteg yn cael ei reoli gan Melanie Cryer ac mae'n cyflogi 17 o staff lleol.

Mae'r tîm yn darparu gofal 24 awr, gofal galwedigaethol ac seibiant i 11 o drigolion dros 65 oed.

Gyda chyllid ar ffurf micro-fenthyciad gan y Banc Datblygu Cymru, morgais gan Fanc Barclays a chyllid personol, mae Doctor Neelanjan Bhaduri wedi prynu'r busnes. 

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr