Mainstay Marine

Richard-Easton
Swyddog Portffolio

Mae ein sefyllfa yn y farchnad, gyda chefnogaeth ein staff a'n hariannwyr gwych hefyd wedi ein galluogi i ymgymryd â nifer sylweddol o brentisiaid i sicrhau bod y dyfodol ar gyfer peirianneg forol ac adeiladu llongau yng Ngorllewin Cymru yn parhau'n ddisglair.

Stewart Graves, Rheolwr Gyfarwyddwr

Benthycodd y cwmni peirianneg morol Mainstay swm chwe ffigur gennym ni a Barclays er mwyn hwyluso bond warant am gontract sylweddol i adeiladu pont arnofio Cowes yn lle'r hen un ar Ynys Wyth.

Ers i'r gweithrediadau ddechrau yn 2014 gyda staff o 31, mae'r cwmni wedi creu 50 o swyddi ychwanegol yn yr ardal - yn amrywio o benseiri marwol a pheirianwyr dylunio mecanyddol, i osodwyr, weldwyr a staff datblygu busnes.