Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Moneyshake

“Fe wnaethom' ni benderfynu mai’r partner buddsoddi sefydliadol gorau i ni fyddai Banc Datblygu Cymru. Rydym yn ffitio i mewn i'w portffolio presennol yn dda ac mae gennym gemeg gadarnhaol gyda'u tîm. Mae De Cymru yn lleoliad gwych i ni ac mae adnodd gwych y gallwn ei ddefnyddio yma.”

Eben Lovett, Prif Weithredwr

 

Mae Moneyshake.com yn helpu pobl i ddod o hyd i'r bargeinion prydlesu gorau yn gyflym trwy gymharu prisiau gan brif ddarparwyr y DU.

Sicrhaodd y busnes o Cwmbrân £500,000 o fuddsoddiad ecwiti cam sbarduno gan Fanc Datblygu Cymru a'r entrepreneur cyfresol Tim Scholes, buddsoddwr preifat sy'n strategydd profiadol proffesiynol.

Mae nhw bellach yn bwriadu ehangu'n sylweddol a chreu ystod o swyddi technoleg, marchnata a rheoli uwch yng Nghymru.