Nutrivend

Sam-Macallister-Smith
Swyddog Portffolio

Mae ecwiti i ni yn golygu ein bod yn gallu elwa ar gefnogaeth ac arbenigedd buddsoddwr profiadol yn ogystal â'i gefnogaeth ariannol.

Scott Morgan, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae arbenigwyr peiriannau gwerthu nwyddau iechyd a maeth, Nutrivend wedi derbyn buddsoddiad ecwiti dilynol o £675,000 i dyfu eu cwmni.

Mae'n eiddo i'r cyn-chwaraewyr rygbi rhyngwladol Scott Morgan a Barry Davies, ddechreuodd y cwmni yn 2012 gyda micro fenthyciad a buddsoddiad angel busnes xénos gwerth £50,000.

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae rhwydwaith angylion mwyaf Cymru, Angylion Buddsoddi Cymru, yn cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau Cymreig sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat

Darganfod mwy