Oaking Developments

Rhodri Evans
Dirprwy Reolwr y Gronfa, Buddsoddiadau Newydd

Mae Cyllid Cymru'n fenthyciwr rhagweithiol a oedd yn deall ein model busnes. Rydym wedi cwblhau nifer o ddatblygiadau yng Ngogledd Cymru, ac 'rydym yn awyddus i weithio gyda nhw ar ein datblygiad nesaf.

Alan Forsyth

 

 

Mae Oaking Developments yn ddatblygwr eiddo preswyl sy'n canolbwyntio ar Ogledd Cymru.

Mae Forest Hills ym Mae Colwyn a gwblhawyd yn ddiweddar ym mis Mawrth 2017 – a ariannwyd gennym ni –  bellach wedi eu gwerthu'n gyfan gwbl.