Oaking Developments

Rhodri-Evans
Dirprwy Reolwr Cronfa

Mae Cyllid Cymru'n fenthyciwr rhagweithiol a oedd yn deall ein model busnes. Rydym wedi cwblhau nifer o ddatblygiadau yng Ngogledd Cymru, ac 'rydym yn awyddus i weithio gyda nhw ar ein datblygiad nesaf.

Alan Forsyth

Mae Oaking Developments yn ddatblygwr eiddo preswyl sy'n canolbwyntio ar Ogledd Cymru.

Mae Forest Hills ym Mae Colwyn a gwblhawyd yn ddiweddar ym mis Mawrth 2017 – a ariannwyd gennym ni – bellach wedi eu gwerthu'n gyfan gwbl.