Propco Developments Ltd

Nicola-Crocker
Rheolwr Cronfa

Mae’r cyllid wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i ni; gan roi'r cysur a'r sicrwydd inni barhau â'r datblygiad eleni ar adeg pan mae Covid-19 wedi effeithio cymaint ar y sectorau eiddo ac adeiladu. Yn fwy na hynny, roedd cyflymder y broses droi yn ddefnyddiol iawn gan olygu y gallem fwrw ymlaen â'r gwaith ar y safle yn ddi-oed.

James Coombs, Rheolwr Gyfarwyddwr, Propco Development Ltd

Cwblhaodd Propco Developments Ltd ail gam Parc Busnes Waterside gyda phob un o'r wyth uned ar safle Lamby Way yn y Rhymni, Caerdydd bellach wedi'u gosod neu eu gwerthu yn llawn.

Wedi'i ariannu'n rhannol gan fenthyciad chwe ffigur gan y Banc Datblygu, mae cam dau yn safle gwerth £1.5 miliwn sy'n cynnwys wyth uned ddiwydiannol. Mae chwech wedi'u gwerthu i ddeiliaid sy'n cynnwys Richard Kemble Ceilings, Puma Floors ac Absolute Performance gyda dwy uned wedi'u gosod ar brydlesi deng mlynedd.

Datblygodd Propco gam un cyntaf Parc Busnes Waterside yn 2007 sy'n cynnwys 18 uned defnydd hyblyg o faint tebyg. Ar gyfer yr ail gam hwn, cyflogwyd Contractwyr Adeiladu BECT i adeiladu'r safle un erw. Mae cyfanswm y datblygiad bellach yn cynnwys 26 uned yn amrywio o 1,200 i 3,500 troedfedd sgwâr. Gan gynnig cysylltiadau ffyrdd rhagorol, mae'r unedau manyleb uchel yn cynnwys mynediad drws caead a chaead rholer ar wahân. Cyflogwyd Cushman a Wakefield a Jenkins Best fel cyd-asiantau ar gyfer y safle.

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni