Seren Electrical

Bethan-Cousins
Cyfarwyddwr Busnes Newydd

Mae ein partneriaeth wedi gweithio dros y blynyddoedd diwethaf am ein bod yn cynnig gwasanaeth personol o'r radd flaenaf - waeth pa mor fawr y mae'r cwmni'n tyfu.'Rwy'n edrych ymlaen at fynd â Seren ymlaen tra'n cynnal yr ethos o ganolbwyntio ar y cwsmer.

Richard Wakeman

Mae'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Richard Wakeman o Seren Electrical Supplies Ltd (Seren), wedi cwblhau pryniant o'r cwmni gan y rheolwyr (MBO) gan gyfranddalwyr presennol y cwmni a gefnogwyd gan fuddsoddiad sylweddol gennym ni.

Mae'r cwmni sy'n seiliedig yng Nghaerffili yn gyfanwerthwr annibynnol, sy'n darparu cyfarpar trydanol o ansawdd uchel i'r farchnad masnachu. Sefydlwyd y busnes yn 2010, wedi iddo dyfu'n sylweddol, yna fe symudodd Seren i adeiladau mwy yn 2015.

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Caerphilly

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr