Spotnails

Kabitah-Begum
Uwch Swyddog Portffolio

Mae gennym uchelgeisiau enfawr ar gyfer y cwmni ac mae'r gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru yn hanfodol i gyflawni'r rhain. Rydym yn sicrhau perthnasoedd ac yn gweithio gyda nifer o wneuthurwyr gyda brandiau cryf i'w gwerthu i'r DU. Rydym am ddod yn ddosbarthwr annibynnol mwyaf o'r mathau hyn o gynhyrchion gyda'n hystod cynnyrch brand ein hunain hefyd.

Jason Quaife, Rheolwr Gwerthiant

Mae Spotnails, sydd wedi'I leoli ym Medwas, Caerffili yn ddosbarthwr offer a ffasnyddion annibynnol ers amser maith i'r diwydiant adeiladu yn y DU.

Roedd pecyn ariannu buddsoddi ecwiti gwerth miliynau o bunnoedd yn cefnogi pryniant rheolwyr (MBO) yn y cwmni.

Fe wnaeth y Banc Datblygu gryfhau'r tim rheoli presennol y Rheolwr Gwerthiant Jason Quaife a'r Rheolwr Cyffredinol Craig Bates drwy ddod a Chyfarwyddwr Cyllid profiadol, John Jeffreys, ar waith. Buddsoddodd y tim rheoli eu harian hefyd yn y busnes a rhoddodd Ultimate Finance gyfleuster benthyca ar sail asedau.

Gyda'r cyllid newydd a thim rheoli profiadol iawn mae gan y busnes uchelgeisiau cryf a ffocws ar dwf.