A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Storm and Shelter

Gaynor Morris
Swyddog Buddsoddi

"Mae ein gwaith yn dibynnu'n helaeth ar dechnoleg sy'n esblygu'n gyson, felly mae diweddaru pethau a buddsoddi mewn offer newydd yn rhan bwysig sy'n ein galluogi i ddatblygu ein gwasanaethau, tyfu ac ennill cwsmeriaid newydd."

Gruff Vaughan, Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Sefydlwyd yn 2013 gan dri o raddedigion yr ysgol ffilm, - mae'r cwmni cynhyrchu digidol hwn yn creu ffilmiau yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer ystod o gleientiaid gan gynnwys y BBC.

Fe wnaethom gefnogi ehangiad Storm + Shelter gyda micro fenthyciad £30,000 ar gyfer offer newydd yn 2015. Defnyddiwyd yr arian ganddynt i brynu camerâu newydd, lensys, goleuadau a drôn awyr.

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Caerdydd