Vindico

Donna-Williams
Uwch Swyddog Portffolio

Mae taclo materion amgylcheddol yn gyfrifoldeb rydyn ni i gyd yn ei rannu a, gyda chefnogaeth y Banc Datblygu, mae ein gwaith ni yn newid y ffordd rydyn ni'n deall ac yn mesur effaith aer gwenwynig ar lefel leol.

Jo Polson, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae benthyciad chwe ffigur o'n Cronfa Busnes Cymru yn helpu arbenigwyr technoleg ac amgylcheddol yn Llanelli, Vindico, i gyflawni datblygiadau arloesol ansawdd aer sy'n arwain y ffordd ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Lansiodd y cwmni eu rhwydwaith Think Air ym mis Mehefin 2021 ac eisoes dyma’r rhwydwaith monitro a mesur ansawdd aer gwledig a threfol cefndir anllywodraethol mwyaf yn y DU. Datblygwyd y fenter gan Vindico a Phrifysgol Abertawe ac mae'n cynrychioli cam pwysig tuag at ddeall llygredd aer ac effaith PM2.5 (gronynnau aer bach), carbon deuocsid, a llygryddion aer eraill - ar ein hiechyd a'n lles.

Mae cynnyrch Think Air diweddaraf Vindico “TASK” (Think Air Schools Kit) wedi cael ei ddatblygu ochr yn ochr â phenaethiaid ac yn cyd-fynd â chwricwla cyfredol Cymru a Saesneg. Mae TASK wedi'i gynllunio ar gyfer plant o bob oed i adeiladu, codio a mesur yr amgylchedd o'u cwmpas - yn yr ysgol, gartref, ac yn ystod y teithiau cymudo dyddiol.

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni