W2 Global

Tom-Rook
Uwch Swyddog Portffolio

Mae W2 wedi tyfu o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf a bydd y rownd ariannu ddiweddaraf yn caniatáu i'n busnes sefydlu ei safle fel chwaraewr byd allweddol yn y maes.

Warren Russell, Sylfaenydd

Mae W2 Global yn cynnig y gallu i gwsmeriaid berfformio gwiriadau hunaniaeth mewn amser real a gwiriadau gwrth-wyngalchu arian yn erbyn defnyddwyr a busnesau pan fyddant yn agor cyfrif.

A hwythau'n gwmni portffolio hir-sefydledig fe wnaethant yn sicrhau buddsoddiad sbarduno a chyd-fuddsoddiad dilynol yn ddiweddar gennym ni a Mercia Fund Management.