A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Diwrnod agored ICE: Meddwl am ddechrau busnes yn 2018 ond yn teimlo ar goll braidd?

Ar 20 Mawrth, o 10:00 tan 12:00, bydd Banc Datblygu Cymru a Buddsoddiadau Angylion Cymru yn mynychu diwrnod agored ICE. Bydd pawb allech chi fod angen siarad â hwy mewn un ystafell i ateb eich cwestiynau am gyllid, cymorth busnes, cyllid, cyflogi staff a mwy.    Mae'r grwpiau sydd ar gael i siarad â hwy yn cynnwys:

  • Busnes mewn Ffocws
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  • Chwarae Teg
  • Hyfforddiant Educ8
  • Menter Caerffili
  • Banc Datblygu Cymru

 

 

Pwy sy'n dod

Carol Hall
Rheolwr Buddsoddi Rhanbarthol, Angylion Buddsoddi Cymru
Emma Phillips
Rheolwr Gweithrediadau, Hunan Adeiladu Cymru
Emily Wood
Swyddog Buddsoddi