Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy: Brexit a Thu Hwnt

Rydym yn noddi cynhadledd chwarterol Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy ‘Brexit a Thu Hwnt’ fis nesaf

Bydd ein Cyfarwyddwr Buddsoddi Mike Owen yn gwneud cyflwyniad a hefyd cynrychiolwyr eraill o Gyngor Sir y Fflint, HSBC a Grant Thornton.

Bydd diweddariadau ar ddatblygiadau ar gyfer Glannau Dyfrdwy a’r sefyllfa economaidd bresennol yn cael eu trafod, gyda ffocws penodol ar Brexit.

Mae’r tocynnau am ddim a gellir eu harchebu drwy Eventbrite

 

Pwy sy'n dod

Mike Owen
Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp
Rhodri Evans
Dirprwy Reolwr y Gronfa, Buddsoddiadau Newydd