Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Rhanbarthol LABC

Rydym yn mynychu Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Rhanbarthol LABC ar 10 Mai i ddathlu rhai o'r llwyddiannau mwyaf nodedig yn y diwydiant adeiladu yng Ngogledd Cymru. Mae'r gwobrau'n cydnabod adeiladau rhagorol, cwmnïau rhagorol, a phartneriaethau ac unigolion sy'n mynd y filltir ychwanegol honno.

Rydym yn cynnig benthyciadau preswyl, defnydd cymysg ac eiddo masnachol tymor byr i helpu datblygwyr bach a chanolig yng Nghymru. Gyda chronfeydd eiddo pwrpasol a thîm eiddo pwrpasol sy'n gweithio ar hyd a lled Cymru, gall y cymorth a ddarparwn helpu i wneud prosiectau'n llwyddiant.

Dysgwch fwy am y gwobrau yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

Claire Sedgwick
Dirprwy Reolwr Cronfa
Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol
Mark Morgan
Swyddog Datblygu Eiddo
Margaret Llewellyn OBE
Cyfarwyddwr an-weithredol